Τίτλος

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ, ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΓΩΝΑ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2013

Η ταυτότητά μας

Η ταυτότητά μας είναι ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ, ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΓΩΝΑ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1 σχόλιο: